Toedienen van extra ijzer aan de voeding helpt om wintersterfte bij bijen te voorkomen. Dat is het resultaat van praktijktesten bij imkers. De testen werden in 2011 en 2012 uitgevoerd in Nederland, en in 2012 in België, Frankrijk en de V.S. Het ijzer werd gemengd met een suikeroplossing aan de bijen gevoerd. Dit gebeurde op diverse tijdstippen tussen medio juli en medio november. De beste resultaten werden bereikt bij toediening in september. De resultaten van de praktijkproeven in 2011/2012 leest u in het onderzoeksverslag.

In de meeste gevallen werd het ijzer in combinatie met vinasse toegediend. Vinasse is een soort melasse en bestaat voor ca. 50% uit humuszuren. Humuszuren hebben een chelaatwerking, waarmee de opname van ijzer en andere mineralen in het lichaam wordt bevorderd. Toedienen van ijzer stimuleert de mijtenval. Toedienen van ijzer met vinasse geeft een nog hogere mijtenval. 

Naast positieve effecten heeft vinasse ook negatieve effecten op bijen en bijenvolken. Deze komen tot uiting, indien teveel vinasse wordt toegediend.

IJzer heeft een positieve invloed op de individuele bijen en op het bijenvolk, indien het ijzer in de juiste hoeveelheden, op de juiste wijze en op de juiste momenten toegediend wordt. Door extra ijzer toe te dienen hoeft men de varroamijt niet meer apart te bestrijden.

Inmiddels is duidelijk wat er kan gebeuren, wanneer ijzer aan bijenvolken wordt toegediend. Afgaande op de gerapporteerde waarnemingen van imkers hebben wij uitgezocht waarop deze effecten gebaseerd zijn.

Download hier de documenten bij het onderzoek in 2011, met daarin de toen geformuleerde onderzoekshypothese. U leest daar hoe Science in Water op het idee van ijzertoediening is gekomen en wat toen als mogelijke oorzaak gezien werd in verband met de problemen met de ijzerhuishouding in de bijen.

Download SIW_bijen_1

Download SIW_bijen_2