De winkelwagen is leeg

Het gaat niet zo goed met de paling, de palingstand is net zoals de totale visstand in de meeste oppervlaktewateren, veel lager dan voorheen. De paling die wij eten is bijna altijd kweekpaling. Om deze paling te kunnen kweken zijn glasaaltjes nodig. Deze worden voornamelijk gevangen in een gedeelte ver uit de kust ter hoogte van Portugal. Het programma Keuringsdienst van waarde besteedde er op 23-02-2017 aandacht aan https://www.npo.nl/keuringsdienst-van-waarde/23-02-2017/KN_1687602

Sargasso Zee

In de wetenschappelijke wereld wordt aangenomen dat de paling naar de Sargasso Zee zwemt om daar te paren, de larven zouden via de golfstroom naar Europa komen. Dit is echter nooit bewezen, net zomin als dat het monster van Loch Ness ooit is gevonden. Toch wordt dit als ‘feit’ in alle wetenschappelijke publicaties en rapporten over de paling genoemd, in Nederland bijvoorbeeld in die van de Radboud Universiteit Nijmegen, van de Universiteit van Leiden en van WUR. En dat staat ook zo op de website van WUR. http://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Wettelijke-Onderzoekstaken/Centrum-voor-Visserijonderzoek-1/Onderzoek/Binnenwateren/Aal-Paling/Monitoring-glasaal.htm Het wordt ook zo in het bovengenoemde programma verkondigd door een wetenschappelijk medewerker van WUR. En het staat in elke encyclopedie, bijvoorbeeld Wikipedia.

Verzonnen verhaal

Het verhaal dat de paling naar de Sargasso Zee zwemt is in 1923 verzonnen door een Deense onderzoeker. Dat was in de tijd dat er een spectaculaire film draaide over de Bermuda-driehoek (= Sargasso Zee). Het bijzondere is dat bij zijn onderzoek niemand anders aanwezig was, behalve zijn echtgenote. Niemand heeft het ooit kunnen verifiëren. Ook de wetenschap gelooft hierin. Nog steeds. Wel in aangetoond dat de paling in principe in staat is om met diens vetreserves die 6.000 km te zwemmen. Persoonlijk vind ik de casus van de paling een van de mooiste voorbeelden van wetenschappelijke kletskoek, die als fabel een lang eigen leven is gegund.

Ik heb de palingonderzoekers bij WUR en de Radboud Universiteit erop gewezen, dat de theorie niet falsificeerbaar is, oftewel het is geen wetenschappelijk theorie omdat die niet verworpen kan worden, het experiment kan namelijk niet uitgevoerd worden. Men heeft palingen met zendertjes uitgerust, maar steeds raakten die palingen zoek.