Het eerste directe optredende effect van ijzertoediening is een sterke mijtenval. Deze hoge mijtenval houdt 1-2 dagen aan. Wordt na enkele dagen opnieuw extra ijzer toegevoegd, dan gebeurt hetzelfde. Daarmee heeft extra ijzer exact hetzelfde effect op de mijtenval als mierenzuur, en een vergelijkbaar effect als oxaalzuur en thymol. Hoe het komt dat de mijten door het extra ijzer van de bijen afvallen leest u in het onderdeel Effect van ijzertoediening op de mijtenval - model van de teek.

Extra ijzer heeft ook een direct effect op het gedrag van de bijen. De bijen worden actiever. Ze gaan actiever vliegen en brengen zieke en verzwakte exemplaren buiten de kast. Na toediening van ijzer is de verblijftijd van de bijen op de vliegplank korter. Zie hier de brochure IJzer - Remedie.