De winkelwagen is leeg

Volgens een nieuwsbericht van de Amerikaanse Beekeeping Federation maakt de citrusindustrie in Florida een moeilijke tijd door als gevolg van de citrus greening disease. De opbrengst is het afgelopen jaar opnieuw flink gedaald, het aantal citrustelers is in 10 jaar tijd van 8.000 tot 2.500 afgenomen. Over een uitgestrekt gebied ziet men dode citrusbomen, boomgaarden in deplorabele staat en buiten bedrijf gestelde packing houses.

Betekenis voor imkers

De imkers in Florida hebben daar in zoverre mee te maken, dat in bepaalde regio’s een belangrijke bron voor nectar en stuifmeel weggevallen is, nog even afgezien van de verminderde opbrengsten uit bestuivingscontracten.

Bacterieziekte

De citrus greening disease komt niet alleen in Florida voor, maar ook in Texas, Californië en Brazilië. Het is een bacterieziekte, die onder andere wordt overgedragen door een bladvlo. Lange tijd is er onduidelijkheid geweest of het nu om een virus ging, dan wel om een bacterie. De oorzaak van deze verwarring ligt in het gebrek aan inzicht in de interactie tussen bacteriën en virussen, inclusief gebrek aan inzicht in de functionaliteit van virussen (wat deze precies doen). 

Bestrijding

Sinds het optreden van de ziekte vanaf circa 2008 heeft men massaal ingezet op de bestrijding van het insect met behulp van insecticiden. Het heeft totaal niet geholpen.

Oplossing gevraagd

Ik heb mij destijds (2011) in deze materie verdiept, nadat er via het platform Innocentive een oproep kwam om een bijdrage te leveren aan het vinden van een oplossing. Bij het instituut dat deze vraag had uitgezet was men echter alleen geïnteresseerd in oplossingen waarmee de bladvlo bestreden kon worden. Men was niet geïnteresseerd in andere mogelijke oplossingen. 

Door deze casus heb ik een ‘aardig inzicht’ gekregen in een ziekteproces. Alsook hoe onderzoeksinstituten ‘functioneren’.

Verkeerde diagnose, verkeerde maatregelen

Hier ziet men overduidelijk dat gebrek aan inzicht bij de onderzoeksinstanties geleid heeft tot een verkeerde diagnose en vervolgens tot het nemen van de verkeerde maatregelen.

Bijensector

De analogie met de gang van zaken in de bijensector is evident. Daar (NBV, WUR) vond men dat varroa het probleem was dat opgelost diende te worden.

Verkeerde diagnose.

Aan mij is het bedenken van oplossingen voor het verkeerde probleem niet besteed.

Zie ook https://www.science-in-water.com/Nederlands/de-wageningse-dictatuur.html