De winkelwagen is leeg

Een virus’?

Wie de coronacrisis uitsluitend afdoet als ‘veroorzaakt door een gevaarlijk virus, dat veel mensen besmet, ziekmaakt of doet overlijden’ heeft wel een zeer beperkte kijk op deze zaak. Het is eerder een uiting van een systeemcrisis met als gevolg een ziekte-uitbraak, abusievelijk virusuitbraak genoemd.

Het is een virus!

Diverse argumenten tegen die blikvernauwing (‘het is een virus!’) zijn op veel plekken al onder het voetlicht gekomen. De ‘oorzaak’ afdoen met de statement dat het virus van vleemuizen of andere dieren afkomstig is, is misschien wel de grootste dooddoener, een zelfbedachte onbewezen verklaring door wetenschappers in overheidsdienst, werkzaam in betonnen kolossen, waarover ‘consensus’ is afgedwongen, en die al snel na de uitbraak door hen de wereld in gebracht is. Een impliciete aanname bij dit idee, in Nederland onder andere bij LUMC en WUR aangehangen, is dat een ziekte monofactoriëel is. Het is het gevolg van het 1 op 1 denken en het opblazen van een wetenschappelijk detail tot een algemeen geldende waarheid onder weglating van andere essentiële informatie.

Luchtververvuiling

Belangrijker is de luchtvervuiling in alle steden die verantwoordelijk is voor een constante aanwezigheid van micro-organismen in de lucht in combinatie met historisch ongeëvenaarde bevolkingsdichtheden en -aantallen overal ter wereld en de continue gigantische verplaatsingen van mensen.

Gezondheid en voeding

Een niet genoemde verklaring is de matige tot slechte gezondheid van minstens de helft van de wereldbevolking en de tamelijk beroerde voedingstoestand van veel meer dan de helft van alle mensen. In potentie is dus een groot deel van de mensheid via deze twee factoren een potentiëel slachtoffer van een ziekte. Het is onder andere om deze reden dat we nog niet af zijn van de bedreiging.

Totale medicalisering

Wie goed heeft opgelet zal hebben opgemerkt dat veel hotemetoten uit het virologisch-medische onderzoekscircuit hun zegje mogen doen in de nieuwsmedia onder het motto ‘er is een ziekte, en die moet worden aangepakt’. Het is het logische gevolg van de al veel en veel langer plaatsvindende dagelijkse berichtgeving over zaken die met ziekte en gezondheid te maken hebben in het kader van de totale medicalisering van de maatschappij. Sowieso geen NOS-journaal zonder een bericht van medische aard.

Mythes

Een ziekte heeft inmiddels het hoogste bestuurlijk en politieke niveau bereikt. Niet alleen in Nederland. Daar hoort de vleermuizenmythe bij. Daar hoort de mythe bij dat het een virusziekte is. Van de ziekte komen we wel af, van de mythes niet.