Mierenzuur, oxaalzuur en thymol geven onvoldoende en ook zeer wisselende resultaten bij het voorkomen van wintersterfte. Dat komt omdat de hoeveelheid die de de bijen en de mijten bereikt zeer sterk afhankelijk is van de temperatuur. Ook worden de zuren snel door micro-organismen afgebroken. Bij langdurige blootstelling van bijenvolken aan lage doses mierenzuur treedt in verreweg de meeste gevallen in het geheel geen verlaging van de wintersterfte op. In de brochure Effectieve bestrijding van varroa (WUR, 2010) wordt alleen de effectiviteit tegen de varroamijt bij de diverse toepassingen vermeld, en niet het resultaat na de winter.

Beperkte invloed op wintersterfte

Mierenzuur, oxaalzuur en thymol worden al zeer lange tijd veel gebruikt, resp. ca. 30, 25 en 15 jaar. Toch is de bijensterfte, inclusief de wintersterfte, in deze periode alleen maar toegenomen. Dit moet tot de conclusie leiden dat deze middelen niet erg effectief zijn om dergelijke problemen te voorkomen. Een andere conclusie zou kunnen zijn, dat het bestrijden van de varroamijt met deze middelen eigenlijk geen zin heeft, omdat het verkeerde probleem wordt aangepakt.

Uit een grootschalig onderzoek door USDA is gebleken dat met thymolbevattende producten de wintersterfte met 8 procentpunten lager uitviel, bijvoorbeeld van 32% naar 24%. Tevens werd vastgesteld dat thymol bij zeer hoge sterfteniveau´s (bijvoorbeeld > 40%) helemaal niet werkt ter voorkoming van wintersterfte.

De effectiviteit van thymol, ook al is die beperkt, wijst er - mede gezien de beperkte mijtenval - eerder op dat dit middel iets met voeding en gezondheid te maken heeft dan met het bestrijden van mijten.

Veel studies naar de werking van mierenzuur, oxaalzuur en thymol hebben uitsluitend betrekking gehad op hun effect op het aantal mijten, dat na de behandelingen nog in de bijenpopulaties aanwezig was. De invloed van de behandelingen op de wintersterfte werd niet nagegaan.

Bijwerkingen van mierenzuur, oxaalzuur en thymol

Door deze middelen te gebruiken wordt het immuunsysteem van de bijen verzwakt. Zie daarvoor http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22212860

Ook de effecten op larven zijn gerapporteerd, zie http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23512688