Hier gaat het over de functies, die enzymen met de daarinzittende metalen hebben. Er zijn twee groepen enzymen, waarnaar in verband met het zoeken naar de sturende factoren in de verhoogde bijensterfte in het bijzonder de aandacht uitgaat:

  • De enzymen in het oxidatief systeem, ijzer-, mangaan-, zink- of koperbevattend. Deze enzymen spelen een rol in het energiesysteem, alsook in het afweersysteem.
  • De enzymen die eiwitten afbreken, de groep van de metalloproteases, veelal mangaan- of zinkbevattend. Deze enzymen spelen een rol bij het afbreken van afweereiwitten.

Daarnaast zijn er nog de volgende belangrijke punten:

  • Metaalbevattende en metaalafhankelijke enzymen kunnen in bijna alle gevallen geremd of gedeactiveerd worden door een sterk werkend chelaat (EDTA) toe te voegen. Daarmee wordt de metaalgroep verwijderd, en is de activiteit niet meer aanwezig.
  • Bij bepaalde enzymen in het oxidatieve systeem kunnen ijzer, mangaan, koper en zink onderling vervangen zijn (substitutie). Dan is de activiteit van zo´n enzym anders of kan het pH-optimum bij een andere, veelal hogere, waarde liggen.

Een van de werkhypotheses is dat door de veranderde mineralenaanvoer via het stuifmeel dergelijke subsitituties optreden bij enzymen van het oxidatief systeem. In het bijzonder wordt bij een verminderde beschikbaarheid van ijzer gedacht aan vervanging door mangaan. Dit leidt tot veranderingen in de energievoorziening voor de bijen.