Hier staat de imker centraal. De imker is een betrekkelijk individualistisch en autonoom persoon. Hij/zij bepaalt zelf hoe hij met zijn bijen omgaat en doet alle moeite doet om deze goed te verzorgen. De imker doet het in principe goed. De imker houdt hij zijn vakgebied bij, wisselt ervaringen met collega-imkers uit, volgt cursussen, woont lezingen bij en blijft op zoek naar de beste methode.

Imkermethoden

Er zijn vele imkermethoden. Welke methode hij ook volgt of welke principes hij aanhangt is niet relevant. De basis van het bijen houden ligt in principe vast. Dat de imker zijn volken dood ziet gaan is geen gevolg van een verkeerde methode. Ook zeer ervaren en deskundige imkers hebben te maken met sterfte van hun bijen. De imker anno 2013 schrijft het doodgaan van zijn bijen toe aan factoren in de omgeving, die hijzelf niet kan beïnvloeden of leidt hij af op de informatie die hem bereikt.

Verantwoordelijkheid

De bijenhouder is een persoon, die zich verantwoordelijk voelt voor zijn omgeving. Hij is zichzelf bewust van zijn rol in het natuurlijk systeem of als leverancier van bestuivingsdiensten.

De bijenhouder bevindt zich bij uitstek op de overgang tussen de moderne maatschappij en natuur. Hij ziet de veranderingen in het milieu als geen ander in diens bijenstand terug. Daarmee is hij/zij ook degene die een alarm kan afgeven van eventuele bedreigingen.

Imker en wetenschap

De imker, die zijn bijen na de winter of al in de periode augustus – november dood aantreft, heeft geen idee wat daarvan precies de oorzaak is. De wetenschappers hebben de imker geen verklaring kunnen aanreiken of iets wat op een oplossing lijkt.