De winkelwagen is leeg

Het zou zomaar kunnen dat de gezondheidsauthoriteiten (en bijna iedereen) volledig verkeerd zijn geïnformeerd over de oorzaak van de ziekte Covid-19. Voordat ik daarop in ga, vat ik eerst samen hoe het gegaan is met informatie over de aard (ziektebeeld) van de ziekte. Eind januari was hier in Nederland voor het publiek niet bepaald duidelijk hoe de patiënten in Wuhan eraan toe waren. Er werden voornamelijk getallen en niet zoveel zeggende beelden getoond van lege straten en een ziekenhuis in aanbouw.

Risico verkeerd ingeschat

Omstreeks dat moment liet men vanuit het RIVM openbaar weten dat er niet zoveel risico bestond dat de ziekte zich hier ook zou voordoen. Mevrouw Koopmans van Erasmus liet bij herhaling weten nauwkeurig op de hoogte te worden gehouden door de WHO. Als zij wellicht meer wist dan zij in haar vele TV-optredens vertelde – daartoe in de gelegenheid gebracht door van toeten noch blazen wetende redacties en presentatoren – dan is dat zo ongeveer het ultieme bewijs van het totaal gepolitiseerde wetenschapsbedrijf.

Dat alles werd pas anders toen Italië in beeld kwam. De aard van de ziekte kwam niet tot ons via de officiële kanalen, maar via de pers en de sociale media.

Nieuw’ virus

Nadien werd aan publiek en gezondheidsauthoriteiten ‘door wetenschappers’ verteld dat het om een gevaarlijke virusziekte ging, dat een ‘nieuw’ virus de oorzaak is. In Nederland gaat het onder andere om personen zoals Marion Koopmans (‘adviseur’ van de WHO en het RIVM, voor het overige een warhoofd), Ab Osterhaus (een doorpratende ratelmachine, die geen enkele vraag beantwoordt) en een paar aan het LUMC verbonden virale fanatici, die uitspraken doen over wat zij in de literatuur hebben gelezen en niet zelf hebben onderzocht.

Terwijl men aanvankelijk voor de informatie afhankelijk was van de chinese overheden, en dat allemaal dus een onvoldoende beeld gaf, gaat die vlieger nu niet meer op voor wat betreft de oorzaak. Nog steeds heeft men het over een virus als oorzaak.

Bacteriële infectieziekte

Zelf denk ik dat we te maken hebben met een bijzondere bacteriële infectieziekte. Deze is dan veroorzaakt door een facultatief anaerobe bacterie. Het probleem met dergelijke bacteriën is dat deze zich onder omstandigheden met zuurstof niet als ziekteverwekker gedragen, en derhalve niet zo gemakkelijk als ziekteverwekker herkend worden. Bij dit soort bacteriën verandert met name de energiehuishouding als deze bacteriën in zuurstofloze of zuurstofarme omstandigheden komen (andere belangrijke details laat ik hier weg).

Verklaring

Als Covid-19 inderdaad een bacteriële ziekte is, dan moet ook een verklaring gegeven worden voor de ernst van de symptomen en het soms dramatische ziekteverloop. Opvallend is dat door de virologen geen beschrijving van het ontstaan van infectieproces is gegeven, alleen over de zaken die daarna tot uiting komen (klinische beelden) en door standaard metingen of bepalingen kunnen worden vastgesteld.

Metalloproteases

Daarom denk ik dat tijdens het infectieproces metalloproteases aangemaakt worden. Normaal gesproken gaan virusinfecties gepaard met andere typen proteases, deze spelen een rol bij de afbraak van de eiwitmantel van het virus, zodat het RNA kan worden afgelezen.

Eiwitafbrekende enzymen van het metallo-type zijn zeer agressief inwerkend. Daaruit is het klinisch beeld (longembolie) te verklaren. Metalloproteases hebben het metaal zink of mangaan in het actieve gedeelte van het enzym zitten. Ik ben dit gegeven (een zink-metalloprotease) tegengekomen in de wetenschappelijke literatuur over SARS-CoV-2. Bij mijn weten worden metalloproteases meestal door bacteriën gemaakt. Metalloproteases zitten onder andere in bepaalde typen slangengif en in sommige kwallen. Ik heb het vermoeden dat deze ook voorkomen in bijengif (afhankelijk van de omstandigheden).

Herkomst zink en mangaan

Degene die dit leest zal zich misschien afvragen waar dat zink en mangaan dan vandaan komen, anders dan uit het eigen lichaam. Het antwoord is: uit fijnstof, dat heel veel mensen dagelijks inademen. Zink is afkomstig uit autobanden (slijtage) en metallurgische werken (industriële uitstoot), mangaan uit kolencentrales, uit benzine en kerosine waar het als katalysator is toegevoegd, alsook uit de staal- en metaalindustrie en natuurlijke bronnen (land-erosie). Het is allemaal terug te vinden in talloze rapporten, onder andere die van het RIVM.

Nieuwe infectieziektes zijn altijd virusziektes

De vraag is hoe het kan dat voor de oorzaak van Covid-19 de verkeerde informatie is verstrekt. Zoals ik al eerder geschreven heb worden sedert circa 40 jaar geen nieuwe bacterieziekten ‘ontdekt’, nieuwe ziektes worden aan ‘virussen’ toegeschreven. Zo ook bij de ziekte Covid-19. Er geldt simpelweg ‘wie het eerst komt het eerst maalt’, oftewel de virologen zijn er steeds het eerst bij. Verder is het zo dat je de aanwezigheid van een virus binnen een dag kunt vaststellen, bijvoorbeeld met een elektronenmicroscoop en een RNA-bepaling, waarvan je de gegevens dan kunt vergelijken met die in allerlei databases. Met bacteriën kan dat in zekere zin ook, maar een viroloog kijkt alleen naar virussen. Op deze manier wordt de eerste piketpaal geslagen en is de weg geplaveid voor de dominantie van het eigen vakgebied. Aldus zou het zomaar kunnen zijn dat de plank volledig misgeslagen is dat het om ‘een virusziekte’ zou gaan.

Deskundigen

Een tweede aspect bij dit gebeuren is dat men dan de viroloog meteen als deskundige is gaan aanzien, als deskundige van de ziekte wel te verstaan. Met alle publiciteit en financiële middelen als voordeel vandien. Mede door de ‘ontastbaarheid’ van virussen (niet zichtbaar, alleen aantoonbaar met tamelijk ingewikkeld laboratoriumonderzoek) hebben de virologen zich boven alles weten te verheffen. Dat is mogelijk gemaakt door de verafgoding van de wetenschap in het algemeen en in het kader van de vergaande medicalisering. Tot nadeel van de patiënten en alle mensen, in het bijzonder die in gezondheidszorg werken. Tot nadeel van de maatschappij. Virologen zijn de tovenaarsleerlingen, naar het verhaal van Goethe, op muziek gezet door Paul Dukas. Het was en is vaak te horen op radio 4.

Betekenis i.v.m. maatregelen

Het bovenstaande heeft niet zoveel betekenis voor de maatregelen, die tot nu toe zijn genomen, die voor de korte termijn. Echter wel voor de maatregelen die eventueel nog moeten gaan komen. Het perspectief van nog jaren overgeleverd te moeten zijn aan reeksen quarantainemaatregelen is niet waar we op zitten te wachten. En al helemaal niet als dat een gevolg is van een fatal error in het wetenschapsbedrijf.