De winkelwagen is leeg

Om ervoor te zorgen dat er meer wilde bijen komen moeten er volgens de initiatiefgroep voor de Nationale Bijenstrategie meer geschikte planten gezaaid worden. Dit initiatief – het zoveelste sinds 2009 om wat aan de bijen te doen – onder leiding van WUR is misschien goed bedoeld, maar omdat een degelijke diagnose ontbreekt van waarom er weinig wilde bijen zijn, is dit alles gedoemd om te mislukken.

Verder vindt men dat een ‘kennisimpuls bestuivers’ – wat dat dan ook mogen zijn – nodig is. Oftewel, men geeft geeft toe ‘niet te weten’ waarom het niet zo goed gaat met de aantallen bestuivers en andere insecten. Dan is het dus raar dat men toch allerlei ‘adviezen’ geeft en bijna geheel nutteloze programma’s gaat uitvoeren, waarvan derden (= de belastingbetalers) de kosten mogen dragen.

Overigens heb ik die kennisimpuls allang gegeven. Aan alle betrokkenen van de betreffende initiatiefgroep. Zie voor mijn uitleg https://science-in-water.com/Nederlands/steeds-minder-insecten.html Daarmee ligt ook het Intellectueel Eigendom van de enige juiste analyse vast.

Op de pagina https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/bijenstrategie zijn weer de bekende riedels te vinden, die al jarenlang verkondigd worden vanuit de plaats W.

Soms vraag je je af of er eigenlijk nog weldenkende lieden rondlopen in dit circuit van onwetende en ideologisch geïnspireerde ecologen in overheidsdienst, die niet alleen elkaar met onzin bestoken, maar ook de buitenwereld. Van enig inzicht in het proces dat in het milieu gaande is, is geen sprake bij deze lieden die zich als deskundige profileren.