De bijen zouden de weg kwijtraken, onder andere als gevolg van ´desoriëntatie´. Ook zouden de bijen een verminderd vermogen hebben om te navigeren en te leren. Nooit wordt echter precies duidelijk gemaakt wordt waaruit deze ´desoriëntatie´ precies bestaat. De neurologische effecten zouden met name optreden bij blootstelling aan neonicotinoïden. Dit soort uitspraken worden gedaan op basis van het feit dat van deze middelen neurotoxische effecten bekend zijn. De neurologische effecten zijn niet als zodanig in het veld waargenomen.

Er is een veelheid aan medisch-wetenschappelijk literatuur over de neurologische effecten van een ijzertekort en een teveel aan mangaan.