De winkelwagen is leeg

In dit artikel geef ik een verklaring voor het feit dat er in mijn omgeving maar weinig vogels te zien zijn, alsook 'hoe dat zo gekomen is.

Laatst fietste ik langs de Vecht tussen Loenen en Maarssen. Wat mij opviel was dat er geen vogel te zien was, behalve een handjevol eenden bij Nieuwersluis. Dit gebrek aan vogels is er ook in en bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Nog niet zo lang geleden zag je daar op zijn minst wat meeuwen, nu niet meer.

Een week geleden kwam ik langs de Loosdrechtse plassen. Ook GEEN ENKELE WATERVOGEL te zien. Dat is trouwens altijd zo in de Waterleidingplas, want daar doet de defosfatering ‘optimaal‘ zijn werk, al > 10 jaar, net zoals bij de kleine plas waar het met ijzerchloride behandelde water uit de Vecht erin komt. De andere 4 Loosdrechtse plassen ondervinden ook al langere tijd de desastreuze gevolgen van het defosfateren.

Bij de Ankeveense plassen (het oostelijk gedeelte) hetzelfde beeld, kraakhelder water waar geen alg kan groeien als gevolg van een absoluut fosfaattekort. De defosfatering is hier iets later begonnen dan bij de Loosdrechtse plassen.

Vinkeveense plassen

En als er een plek is waar het tot stand komen van de desastreuze effecten op de natuur in alle opzichten aantoonbaar zichtbaar is geweest, dan is dat in en bij de Vinkeveense plassen. Daar is sinds het defosfateren, dat 4 – 5 jaar geleden begon, bijna alle vis verdwenen, en dus zijn er ook geen futen meer. De hiervoor verantwoordelijke persoon van Waternet sprak van een ‘perfect werkende defosfateringsinstallatie’ bij Demmerik. Dat zal dan over enkele jaren ook wel zo zijn in Botshol, dat bekend staat als een vogelparadijs, waar niemand mag komen. Daar staat ook een defosfateringsinstallatie, waar de firma van der Lee (zwarte tankwagens) met enige regelmaat FeCl3 komt afleveren.

Natuurmonumenten

Een aantal van deze wateren en omliggend rietlanden valt onder Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is overigens geen natuurorganisatie, maar een landschapsorganisatie, of eigenlijk een onroerendgoed-beheerder. Natuurmonumenten is een van de grootste wolven voor geld ‘voor de natuur’. Een voorbeeld is de Marker Wadden, een uiterst kostbaar in de dop mislukt project, waarbij de kosten zullen uitkomen op enkele honderden euro’s per vogel. Dat is meer dan een mossel ( 5 – 10 per stuk), doch aanzienlijk minder dan een zee-arend (ca. 200.000) of een otter ( 5.000 – 10.000). Nu ik toch over Natuurmonumenten heb: In het gebied van het Naardermeer (van Natuurmonumenten) zitten in deze tijd van het jaar eigenlijk ook niet zoveel vogels, in het grasland met koeien daarnaast veeeeel meer ……

Ouderkerker plas

Een apart gevalletje is de Ouderkerkerplas. Daar zijn momenteel eveneens heel weinig vogels, terwijl het daar tussen oktober en maart tienduizenden vogels zijn (afgelopen winter overigens duidelijk minder dan vorige jaren). Daar heeft de defosfateringsgekte toegeslagen sinds daar een koudewinningsinstallatie werd aangelegd. De exploitant moest het uit de plas zelf komende water defosfateren voordat het vanuit de warmtewisselaars weer in dezelfde plas teruggebracht werd. Kunt u het nog volgen? Een professor uit Nijmegen heeft met zijn instituut nog een hoop subsidie gekregen om hier nog een proef met zuurstoftoediening te doen om blauwalgen te voorkomen. Dat experiment is mislukt omdat zijn theorie niet klopte.

Vogelbescherming

Uit het bovenstaande moge blijken dat de afname in de aantallen vogels hier niets te maken heeft met pesticidengebruik, zoals diverse milieuorganisaties en Vogelbescherming beweren als het gaat om achteruitgang in de vogelstand. Het is het gevolg van aantoonbaar verkeerd natuurbeleid.

Rol van Waternet

Men kan natuurlijk de schuld geven aan de instanties die met de uitvoering belast zijn, zoals de provincies, de daaronder vallende recreatieschappen, de gemeenten, enz. Deze zitten onder de plak van Waternet, die zich beroept op de wet- en regelgeving en recht praat wat krom is. Voor dat laatste wordt prof. van Donk van NIOO ‘als adviseur’ ingeschakeld. Zij verklaarde in het openbaar doodserieus dat uit onderzoek was gebleken dat er ‘voldoende vis’ voorkomt in de Vinkeveense plassen. Waternet voerde ook nog iemand ten tonele die beweerde dat de lage visstand het gevolg is van stroperij.

Info-avond

Dit was allemaal op te tekenen tijdens een info-avond over de Vinkevense plassen in Mijdrecht in januari 2017, die was georganiseerd naar aanleiding van de vele klachten van sportduikers (‘niks meer te zien onder water’), vissers (‘geen vis’) en recreanten (‘saai landschapsbeeld, bootjes kregen last van woekerende waterplanten’). Zo werd de burgerij, inclusief de bestuurders van gemeente en provincie, met de grootste kletskoek totaal weggeblazen. De ware schuldigen zijn de ecologen in Wageningen werkzaam bij WUR en NIOO, alsook die bij de Radboud universiteit inclusief het instituut B-Ware. Die hebben dit allemaal bedacht onder het motto ‘verarming is goed voor de natuur’ en ‘defosfateren is goed’. Eigenlijk zouden deze onderzoeksinstellingen de schade moeten vergoeden vanwege de verkeerde adviezen. Ook zouden zij een boete moeten betalen vanwege misleiding, net zoals directeuren van woningcorporaties.

Gevolg van 'beleid'

Het is volkomen duidelijk dat door het gevoerde beleid in al deze omgevingen geen of weinig vogels meer zijn. En idem dito weinig vis. Dat is allemaal overheid, niemand anders komt daar nog tussen. Marktpartijen mogen wat werk uitvoeren, dat wel, maar helaas steeds op basis van volkomen absurde specificaties, garbage in - garbage out. Wat er in de wetenschappelijke literatuur staat speelt geen enkele rol. En een deel van het juiste antwoord staat in mijn octrooien, waarvoor ik netjes mijn taxen betaal. Men heeft geprobeerd die kennis te stelen.

Burgerinitiatief

Ik ken ook een plek met nog wel vogels, ook al zijn het niet heel veel. Dat is in en langs het Gein, een idylle van 6 km lang en een paar honderd meter breed. Er zitten nogal wat melkveebedrijven langs het Gein, en ook altijd wel wat ooievaars in de weilanden. Gelukkig, gelukkig, gelukkig heeft de Vereniging Spaar het Gein een paar geleden weten te voorkomen dat het waterschap (Waternet) daar 5.000 bomen ging kappen. De ecologen, werkzaam bij Waternet, zijn namelijk van mening dat er geen blaadjes van bomen in het water mogen komen, want ‘dat is slecht voor de waterkwaliteit’. Het idee daarvoor was afkomstig van het NIOO, een onder de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) vallend instituut. Ze wilden eigenlijk ook alle ganzen verbieden, want die poepen in het water. Over waarom er zoveel ganzen zijn valt ook wel te zeggen. Denk niet dat ik dit allemaal uit mijn duim zuig. Het staat allemaal in de jaarverslagen, de onderzoeksrapporten en de ‘voortgangsberichten’.

Bijscholing

Ik nodig alle ecologen uit om bij mij op cursus te komen, zodat ik ze kan uitleggen welk proces zich in het milieu afspeelt. Dan zal ik ze vertellen wat er bij ‘defosfateren’ nog meer gebeurt dan ‘fosfaat uit het water halen’. Ze krijgen dan een lijst met 10 vragen, en als ze die goed invullen krijgen ze een certificaat mits ze tegelijkertijd ook een milieu-integriteitsverklaring ondertekenen.