Science in Water B.V. heeft nu ook in de Verenigde Staten octrooi verkregen op een werkwijze om bijensterfte tegen te gaan. Al eerder was in Nederland octrooi verleend. Toekenning van het octrooi betekent dat aan de 3 eisen voldaan is, te weten nieuwheid, inventiviteit en betrekking hebbend op de nijverheid.

Het octrooi bestaat uit twee delen: 1. samenstelling 2. methode. Deze komen ook tot uiting in de titel van het octrooi "Composition and method for improving survival of bee colonies". Het octrooi gaat over het toedienen van ijzerhoudende componenten aan bijenvolken via de voeding.

De Amerikaanse Octrooiraad stelt bij het toekennen van een octrooi hogere eisen dan de Nederlandse Octrooiraad. Er is met name een ware strijd gevoerd over de kwestie of de uitvinding voor de hand ligt of niet, oftewel of "a person skilled in the art" (= een imker) dit had kunnen bedenken. De uitvinding is ontstaan uit het inzicht dat bij bijensterfte in de eerste plaats sprake is van microbiologische problemen, en niet van varroaproblemen. Aangezien men in de bijensector - in deze aangevoerd door de wetenschappelijke instellingen - nog steeds gelooft dat varroa oorzaak van bijensterfte is, is de toekenning van het octrooi volkomen terecht.

De octrooibeschrijving is hier te vinden.