Sinds 2009 zijn in de V.S. meer dan 80 onderzoeksprojecten uitgevoerd om de oorzaak van CCD te achterhalen. Deze projecten zijn als volgt onderverdeeld: 1. Survey and sample data collection (5 projecten) 2. Analysis of existing samples (19 projecten) 3. Research to identify factors affecting honey bee health, including attempts to recreate CCD symptomology (21 projecten) 4. Mitigation and management preventive measures (39 projecten).

Afgaande op de wetenschappelijke publicaties over CCD tot eind 2012 heeft het onderzoek niet geleid tot een enig inzicht in de oorzaak van CCD. Dit is opmerkelijk, aangezien het principe van CCD al in 2004 experimenteel-wetenschappelijk is aangetoond.

Een van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek rondom het thema CCD op microbiologisch gebied is de verschuiving van soorten bacteriën in de darmen van de bijen. Gerapporteerd werd dat bij CCD de groepen bifidobacteria en alpha-proteobacteria afnamen. Tegelijkertijd was er sprake van toegenomen aantallen bacteria uit de groep van de gamma-proteobacteria.

Van de reeks virussen was er één (KBV, Kashmir Bee Virus), die altijd in door CCD getroffen bijenvolken werd aangetroffen, en niet in andere volken. KBV is nauw verwant aan diverse andere vaak in bijen aanwezige virussen, zoals ABPV en IAPV. Verder bleken bepaalde combinaties van virussen vaker voor te komen bij CCD.

Genoomanalyses hebben veel informatie opgeleverd. Waarschijnlijk is de kloof tussen dit gespecialiseerde vakgebied en de praktijk van het bijen houden te groot om op de juiste wijze van deze kennis gebruik te maken.

Literatuur: Voortgangsrapporten van het onderzoek naar CCD