Over de ijzerhuishouding in levende organismen is veel bekend. Voor de praktijk met ijzertoediening aan bijenvolken zijn de volgende punten relevant.

  • IJzer is in biologische systemen vaak een beperkende factor. Dit is enerzijds afhankelijk van de mogelijkheid om ijzer uit het milieu op te nemen, anderzijds van het transport naar de plaatsen waar dat ijzer nodig is.
  • Door extra ijzer toe te voegen verandert men de verhoudingen tussen de verschillende mineralen. Er vindt opheffing plaats van relatieve tekorten aan ijzer en relatieve overmaat aan andere mineralen.
  • Bij nogal wat ziekteprocessen is sprake van uitwisseling van ijzer voor andere mineralen. Zie hiervoor het hoofdstuk Sturing door mineralen.