De winkelwagen is leeg

Begin juni 2019 ontdekten we dat er een nest met ransuilen hier in de tuin zit, hoog in de Prunus. Het was het piepende geluid dat de aandacht opwekte. Inmiddels weten we dat er 3 jonge ransuilen voortgebracht zijn. Die zitten ‘s avonds laat op 3 verschillende plekken met hun geluid om voedsel te bedelen. Een van de ouders vliegt af en aan. Als die een jong gevoerd heeeft maakt die een kwakend geluid, en kort daarna vliegt die weg om iets te halen. Dit alles is een ware belevenis.

Update 01-07-2019

De 3 jonge uilen zijn uitgevlogen. Ze zitten ca. 50 meter verderop. De ouder(s) vliegt (vliegen) vanaf het eind van de middag actief af en aan (dus ook overdag goed te zien). 's Nachts nog steeds dat gepiep van de jongen.

Ik heb het geluid vastgelegd dat de jonge uilen omstreeks 23.00 uur maakten (binnenkort een link). Een hiervan zat op ca. 8 meter afstand, de anderen op ca. 50 meter afstand. Terloops hoort men ook nog een vliegtuig overkomen. 

Geen subsidie

Voor deze uilen is geen subsidie verstrekt, net zomin als voor de vele andere vogels die hier zitten (waaronder bonte spechten en een koekoek). De uilen en andere vogels vallen ook niet binnen een beleidskader, en helemaal niet binnen een ‘regionaal beheerplan’ of een overheidsprogramma voor ‘natuurherstel’. Het terrein is particulier bezit, net zoals de terreinen in de omgeving. De biodiversiteit is nogal groot, maar die stamt uit de tijd dat dit woord nog helemaal niet als ambtelijke beleidsbegrip, bedacht door lieden in de plaats W, bestond.