Via de samenwerking met imkers is veel praktijkinformatie bij ons binnengekomen. Dit is in veel gevallen volkomen andersoortige informatie dan in wetenschappelijke bronnen gevonden kan worden. Door analyse is voor dergelijke praktijkkennis en het formuleren van de juiste vragen in veel gevallen en voor uiteenlopende situaties de wetenschappelijke basis opgehelderd.

De wetenschap kan hooguit bouwstenen leveren, geen oplossingen. De betekenis hiervan is dat de bijenwereld het probleem van de bijensterfte uiteindelijk zelf zal moeten oplossen. Science in Water levert daarvoor de hulpmiddelen in de vorm van het product Ferro-Bee® en naar de praktijk vertaalde wetenschappelijke kennis.