Het in november 2012 verschenen boek Honey Bee Health - Challenges and Sustainable Solutions geeft veel informatie over de mogelijke oorzaken van de verhoogde bijensterfte. Het eerste hoofdstuk Potential Role of Microbes is het belangrijkste gedeelte, omdat hier ook fundamentele aandacht wordt besteed aan de voedingsaspecten. Wij citeren hier de eerste zinnen van de paragraaf Areas for Future Research. Wij staan pas aan het begin van onze kennis over de rol van micro-organismen voor de gezondheid van alle levende wezens, inclusief die van honingbijen. Wij weten dat veel verteringsprocessen niet worden gestuurd door de genen van de gastheer, maar door die van de symbiotische (samenlevende) micro-organismen. Dit houdt in dat een optimale gezondheid afhankelijk is van het handhaven van omstandigheden voor de groei van juist die micro-organismen, die nodig zijn om voedsel te verteren en dit voedsel om te zetten in energie of allerlei complexe stoffen. Hoewel de meeste kennis over micro-organismen in honingbijen betrekking heeft op voedselvertering en -conservering, zijn er nog vele terreinen te ontdekken.

Dat micro-organismen een bepalende rol spelen bij het ontstaan van de bijenwintersterfte sluit nauw aan op de hypothese uit de beginfase van ons onderzoek (mei 2011) naar de invloed van ijzer op de wintersterfte. Toen is aangegeven dat de micro-organismen, die met varroamijt geassocieerd zijn, een uiterst belangrijke rol spelen bij het ontstaan van de problemen met de varroamijt.