De winkelwagen is leeg

(geschreven op 25-01-2020 op basis van de toen beschikbare informatie, elders gepubliceerd op 26-01-2020)

Volgens de nieuwsberichten zijn in China complete steden platgelegd en andere maatregelen genomen om ‘verspreiding van het Coronoa-virus’ te voorkomen. Tevens werd op za. 25-01 melding gemaakt van enkele tientallen doden (40) en 1.300 besmettingen, en op zondag 56 doden en 2.000 besmettingen. Hier klopt iets niet. De maatregelen zijn drastischer dan op grond van de openbaar gemaakte gegevens logisch zouden zijn.

Als het zou gaan om een zeer dodelijk virus, dan zouden de maatregelen in zekere zin terecht zijn. Maar dan zouden er aanzienlijk meer doden moeten zijn gerapporteerd en van een zeer omvangrijk aantal besmettingen sprake moeten zijn. Er zijn vooralsnog geen berichten die daarop wijzen. Er is dus iets anders aan de hand, en dan zijn er twee mogelijkheden:

1. Speculaties

Er wordt in kringen van virologen al jarenlang gespeculeerd over het ontstaan van een gebeurtenis die vergelijkbaar is met de Spaanse griep. De kans is dus aanwezig dat het ontstaan van een dergelijk nieuw type virus, aangetoond met diagnostische hulpmiddelen, is aangegrepen om die speculaties opnieuw leven in te blazen, die via een autonoom zichzelf versterkend proces een geheel eigen leven zijn gaan leiden, waarop vervolgens allerlei autoriteiten die van toeten noch blazen weten, daarin mee zijn gegaan en drastische maatregelen hebben genomen. Daaraan is een proces van consensusdwang of zeer eenzijdige interpretatie van de gegevens aan voorafgegaan, zoals we dat ook uit tal van andere vakgebieden kennen.

2. Pre-dispositie

Er is sprake van een pre-dispositie, oftewel er is in de populatie en het milieu een factor ontstaan, die ervoor zorgt dat deze ‘ziekteverwekker’ een kans krijgt. In dat geval gaat het in feite dus niet om het ‘virus’, maar om iets anders. En dat zou bijvoorbeeld een bacterie kunnen zijn, die als zich als gevolg van de opeenpakking van grote aantallen mensen met de daarbij horende lucht- en milieuverontreiniging in de populatie heeft gevestigd. Dan is het interessant om het artikel van juli https://www.bbc.com/news/blogs-china-blog-48904350 over een protest in Wuhan tegen de vervuiling te lezen.

Andere virusproblemen

Er dringt zich een zekere gelijkenis op met andere jaarlijkse griep-episodes bij de mens, de vogelgriep, de varkenspest, virussen bij de garnalenteelt en de aanwezigheid van het Deformed Wing Virus bij bijen. Deze virussen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze bij een hoge populatiedichtheid ‘toeslaan’.

De virologie heeft in de afgelopen tientallen jaren het vakgebied van de bacteriologie voorbij gestreefd. En dat is tevens de reden dat er geen nieuwe ‘bacterieziekten’ meer worden ontdekt. Deze worden tegenwoordig simpelweg ‘virusziekten’ genoemd, waarbij de betreffende condities buiten de orde worden geplaatst. Bij dit alles moet bedacht worden dat er voortdurend allerlei griepepidemiën zijn, waarbij mensen doodgaan.

Bottom line van mijn uiteenzetting is dat één bepaalde groep ‘wetenschappers’ een zaak behoorlijk naar diens hand kan zetten en grote schade aan de maatschappij kan veroorzaken. In Nederland kennen we dat ook: Wageningen University & Research grossiert daarin met haar monopoliepositie op tal van gebieden. Voorbeelden te over.