De winkelwagen is leeg

Op de website van WUR https://www.wur.nl/nl/artikel/Oorzaken-klimaatverandering-1.htm?fbclid=IwAR3x2X0CfRAs3FXkubdVJ1PVzqvRS5REw8vq61IkXnRF-OKudqvi4BVh-JU staat een verhaal over de oorzaken van klimaatverandering. Twee zaken vallen op:

1. in deze uiteenzetting en de opgegeven links naar het eigen onderzoek komt de rol van NOx niet aan de orde; dit is manipulatie op basis van het weglaten

2. er wordt een belangrijke rol toegekend aan waterdamp; dit is misleiding gebaseerd op onkunde en onwetendheid

Van een instelling die zegt zich met landbouwzaken bezig te houden mag men verwachten dat zij op zijn minst een analyse (ook met cijfers) geven van de bijdrage van de landbouwsectoren (landbouw, tuinbouw, veehouderij) aan de milieu- en klimaatproblemen. En wat men eventueel zou willen doen om de problemen op te lossen. Als er bijvoorbeeld gesproken wordt over aërosolen, zou men op zijn minst wat kunnen opmerken over de bronnen in de agrarische sector.

Niente.

Dit alles in natuurlijk bedoeld om de bijdrage van de landbouw aan de milieuveranderingen onder de tafel te houden. Dat half Nederland voortdurend te maken heeft met de stank van de intensieve veehouderij is te herleiden tot het totaal disfunctioneren van deze onder de overheid vallende instelling, deze staat in de Staat. Als een dergelijk in principe gemakkelijk oplosbaar probleem niet door WUR opgelost kan worden, dan zal dat zeker niet gelden voor wat ingewikkelder zaken. Natuur- en milieuorganisaties, die ageren tegen alles wat met landbouw te maken heeft, hebben dat nog steeds niet door.

Het is zeer moeilijk voorstelbaar dat WUR, die zichzelf een belangrijke rol toedicht bij het voeden van de gehele wereld, ook maar een enkele bijdrage gaat leveren aan de noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen. Teveel vastgeroest in achterhaalde principes, die worden gehuld in nieuwe zelfbedachte inhoudsloze begrippen zoals ‘natuurinclusieve landbouw’ en modieuze terminologie zoals ‘meer biodiversiteit’ te introduceren, die de wegen naar onzinnige maatregelen moeten plaveien.

Iederen in Nederland heeft daar last van.